PROFIROL – návrh interiéru firmy a realizácia, Žilina 2018